Komendy

Kilka podstawowych komend

 • /afk
  Informuje wszystkich o Twojej chwilowej nieobecności.
 • /aura efekt
  Polecenie VIP. Wyświetla wokół postaci wybrane efekty cząsteczkowe.
 • /back
  Cofa postać do ostatniego miejsca przed teleportacją komendami /tp, /tpa, /tpahere, /spawn itp. Również cofa do miejsca śmierci.
 • /changepassword stare_hasło nowe_hasło
  Zmienia hasło. Musisz podać pierw swoje stare hasło, a następnie ustalić nowe.
 • /colors
  Wyświetla tabelę kolorów, których możesz użyć na czacie bądź podczas nazywania przedmiotów na kowadle.
 • /delhome nazwa
  Usuwa home o danej nazwie.
 • /discord
  Wyświetla adres do Discorda serwerowego
 • /emote typ
  Pokazuje nad postacią efekty cząsteczkowe. Typ może przybierać wartości: angry, death, enchant, explode, happy, love, love23, music, spark, toxiclove.
 • /enter świat
  Przenosi postać do innego świata. Świat może przybierać wartości: creative, survival.
 • /home nazwa
  Przenosi do home o podanej nazwie, wcześniej zapisanego komendą /sethome.
 • /kit nazwa
  Daje graczowi zestaw przedmiotów o danej nazwie. Nazwa może przybierać m.in. wartości: food, tools, emeralds, gold-armor, gold-tools, iron-armor, iron-tools, a także dla graczy VIP: vip-bricks, vip-emeralds, vip-food.
 • /lay
  Pozwala graczowi położyć się na ziemi.
 • /lvcheck
  Pokazuje statystyki odnośnie poziomu serwerowego.
 • /lvhide
  Ukrywa pasek progresu poziomu serwerowego u góry ekranu.
 • /lvrewards
  Pokazuje listę nagród, jaką można otrzymać za poziomowanie.
 • /lvshow
  Pokazuje pasek progresu poziomu serwerowego u góry ekranu.
 • /msg gracz wiadomość…
  Wysyła prywatną wiadomość do gracza.
 • /ps
  Komenda do zarządzania działką. Podkomendy obejmują:
  • /ps unclaim
   Usuwa działkę.
  • /ps flag
   Pokazuje opcje działki.
  • /ps hide
   Ukrywa blok działki.
  • /ps unhide
   Pokazuje blok działki.
  • /ps add gracz
   Dodaje gracza do działki.
  • /ps remove gracz
  • Usuwa gracza z działki.
 • /quest
  Pokazuje menu questów.
 • /rewards
  Daje graczowi dzienne nagrody.
 • /sayyes
  Wydaje odgłos „tak” osadnika.
 • /sayno
  Wydaje odgłos „nie” osadnika.
 • /sethome nazwa
  Ustala home o danej nazwie, do którego można się potem dostać komendą /home nazwa.
 • /sit
  Pozwala graczowi usiąść.
 • /skin
  Komenda do obsługi skórek z wieloma opcjami.
 • /slowfly
  Komenda VIP. Pozwala na powolne latanie.
 • /spawn
  Teleportuje na spawn.
 • /shop
  Wyświetla adres do naszego sklepu internetowego, w którym można zakupić Coiny oraz rangę VIP.
 • /suicide
  Umożliwia zabicie własnej postaci w sytuacjach bez wyjścia.
 • /tpa gracz
  Wysyła graczowi prośbę o teleportację do niego.
 • /tpahere gracz
  Wysyła graczowi prośbę o teleportację go do siebie.
 • /tprandom
  Teleportuje w losowe miejsce na mapie.
 • /warp (nazwa)
  Teleportuje gracza do miejsca o danej nazwie. Komenda bez podanej nazwy wyświetla listę dostępnych miejsc.